تلفن تماس : 61 82 61 88 (9821+)

ثبت برند

علامت تجاری چیست؟

در واقع علامت تجاری یک آرم مشخص شده است که کالا و خدمات خاصی را که توسط یک شخص حقوقی یا حقیقی تولید می شود را از سایر تولیدات مشابه متمایز و مشخص می نماید.

در واقع علامت تجاری یعنی هر نشان قابل رویتی که بتواند کالا یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز کند.

در ثبت برند مدت اعتبار علامت ثبت شده ده سال از تاریخ تسلیم اظهار نامه ثبت آن می باشد این مدت برای مالک آن برای دوره های متوالی ده ساله با پرداخت هزینه مقرر قابل تمدید است.

BrandRegister in Bornaandisheh

مزایای ثبت برند

همیشه برند و علامت تجاری ستون یک کسب و کار و به لحاظ تداوم در تجارت یک نام یا نشان ماندگار بسیار مهم است. از این رو شرکت ها و اشخاص بسیاری وجود دارند که که همواره تلاش دارند تا نام و برند و یا علامت تجاری که برایش برنامه ریزی کرده اند و مسیر طولانی در شناساندن آن طی کرده اند به سلامت مسیر موفقیت و پیشرفت خود را طی کند و نام و نشان خود را به ثبت برساند؛ چرا که تنها در صورت ثبت برند طبق قوانین موضوعه علامت و برند در صورت سؤ استفاده قرار گرفتن توسط دیگران مورد حمایت قانونی قرار خواهند گرفت. ثبت برند فقط به ثبت رسیدن آن نیست، قوانین استفاده، نگهداری تمدید و مسائل مختلف آن بسیار مهم می باشد که بایستی به طور ویِژه مورد توجه قرار گیرد.

در صورت ثبت برند حق استفاده انحصاری از آن علامت تجاری به کسی اختصاص دارد که آن علامت را مطابق قوانین ثبت می نماید، همچنین علامت تجاری جمعی یعنی هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز کند و به عنوان علامت جمعی در اظهار نامه ثبتی معرفی شود و بتواند مبدا و یا هر گونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی را متمایز سازد.

همچنین شما در رابطه با ثبت شرکت نیز می توانید در سایت موسسه ثبتی و حقوقی برنا اندیشه مطالعه کنید و در صورت هرگونه سوال با کارشناسان ما ارتباط داشته باشید .