تلفن تماس : 61 82 61 88 (9821+)

در چه مواردی نمی توان ثبت علامت تجاری کرد

 

  • علامت نتواند کالاها یا خدمات یک موسسه را از کالا و خدمات موسسات دیگر متمایز کند.
  • علامتی که خلاف شرع یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.
  • علامتی که مراکز تجاری یا عمومی را به ویژه در مورد مبدا جغرافیایی کالا یا خدمات یا خصوصیات آن گمراه کند
  • علامتی که عین یا تقلید نشان نظامی، پرچم یا سایر نشانهای مملکتی یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا یک نشان رسمی متعلق به کشورسازمانها یی که تحت کنوانسیون های بین المللی تاسیس شده اند. مگر آنکه علامت مذکور توسط مقام صلاحیت دار کشور مربوطه یا سازمان ذیربط اجازه استفاده از آن را صادر کند.
  • عین علامت یا شبیه آن برای خدمات غیرمشابه ثبت ومعروف شده باشد مشروط بر آنکه عرفاً میان استفاده از علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد.
  • عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به موسسه دیگری معروف است.
  • عین علامتی باشد که قبلا به نام مالک دیگری ثبت شده ویا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدماتی است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود