تلفن تماس : 61 82 61 88 (9821+)

دپارتمان قبول دعاوی شرکتها

دپارتمان قبول دعاوی شرکتها

قبول دعاوی شرکتها

بدون شک در بین دعاوی حقوقی دعاوی مربوط به شرکتها از پیچیده ترین و تخصصی ترین دعاوی به شمار می آید به  نحوی که حل وفصل دعاوی مربوط به شرکتها مستلزم اشراف حد اقل نسبی به حقوق جزا و …

>> بیشتر بدانید…

اعتبار قراردادها و تعهدات شرکت

در قانون تجارت ایران، اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکت‌هائی که با شرکت مزبور دارای هیئت مدیره و مدیر عامل مشترک می‌باشند…

>> بیشتر بدانید…

مسوولیت کیفری مدیران و شرکت

در دنیا مسئولیت کیفری و حقوقی مدیران شرکت‌ها امری اثبات شده و جا افتاده است. مجازات در قوانین مختلف به صورت جریمه شدن مدیر و شرکت و یا انحلال شرکت دانسته شده است.

>> بیشتر بدانید…

مقررات چک شرکتی

در خصوص چک های صادر شده از سوی مدیران شرکت ها در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد…

>> بیشتر بدانید…