تلفن تماس : 61 82 61 88 (9821+)

قبول دعاوی شرکتها

قبول دعاوی شرکتها

امروزه با گسترش علوم مختلف و پیشترفت علم وتکنولوژی انچنان حوزه و گستره علوم مختلف وسیع و گسترده شده است که هیچ انسانی نمیتواند ادعا کند که حتی در یک عنوان علمی به تمام شاخه های آن مسلط است. بدون شک علم حقوق نیز با توجه به پیچیده تر شدن روابط انسانی از این امر مستثنا نیست به طوریکه با گسترش و پیچیده تر شدن روابط انسانی گستره این علم نیز وسیع تر گشته و به شاخه های تخصصی گوناگونی تقسیم میشود.

بدون شک در بین دعاوی حقوقی دعاوی مربوط به شرکتها از پیچیده ترین و تخصصی ترین دعاوی به شمار می آید به  نحوی که حل وفصل دعاوی مربوط به شرکتها مستلزم اشراف حد اقل نسبی به حقوق جزا ، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری، قانون مدنی، قانون تجارت، قانون تامین اجتماعی، قانون کار، قانون مالیاتهای مستقیم، قوانین ثبتی، و .. با توجه به نوع دعوی مطرح شده میباشد.

موسسه ثبتی حقوقی برنا اندیشه مفتخر است با اتکا به سالها تجربه عملی و بهره گیری از وکلای پایه یک متخصص در امور حقوقی شرکتها به طور خاص و تخصصی در دعاوی مربوط به شرکتها به عنوان مشاور و وکیل ورود پیدا کرده و تا رسیدن به نتیجه مطلوب در کنار شما خواهد بود.