تلفن تماس : 61 82 61 88 (9821+)

رتبه بندی شرکت

رتبه بندی شرکتها و انواع آن

رتبه بندی شرکتها در واقع یک نوع مقیاس گذاری برای تضمین کیفیت و کمیت پیمانکاران و مشاوران برتر در ارائه خدمات و دفاع از حقوق بهره وران است.

>> بیشتر بدانید…

رتبه بندی پیمانکاران

رتبه بندی شرکتهای پیمانکاری ، بررسی میزان توانایی شرکت ( براساس نفرات و سوابق آنها ، تجربه کاری و توان مالی ) می باشد .

>> بیشتر بدانید…

فرایند اخذ رتبه

شرکتهای عمرانی از نظر نوع رتبه به سه دسته تقسیم میشوند: …

>> بیشتر بدانید…

 

 

راهنمای کار با ساجات

متقاضی پس از مطالعه کلیه آیین نامه های مصوب معاونت راهبردی، می بایست باتوجه به شرایط شرکت اقدام به دریافت پایه و رشته مورد نظر نماید.

>> بیشتر بدانید…

اعلام تغییرات به ساجات

برای ایجاد تغییرات در شرکت ، باید درخواست تغییرات را به اداره ثبت شرکتها ارائه کنید. از تغییرات قابل اعمال می‌توان به تغییر نام، نشانی، هیات مدیره، سال مالی، سرمایه سهمی…

>> بیشتر بدانید…

هشدارهای مهم

کلیه شرکتهای پیمانکاری یا مشاور که تعیین صلاحیت شده‌اند بایستی طبق آئین نامه کلیه تغییرات در هیئت مدیره را آگهی نموده (خصوصاً در مورد خروج افراد امتیاز‌آور) و …

>> بیشتر بدانید…

 

 

دلایل محرومیت شرکتها

کلیه شرکتهایی که صلاحیت اخذ می‌نمایند بایستی هیئت مدیره، تغییر آدرس و … خود را به سازمان‌های ذیربط که در حال حاضر « سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان …

>> بیشتر بدانید…