تلفن تماس : 61 82 61 88 (9821+)

اعلام تغییرات به ساجات

اعلام تغییرات به ساجات

برای ایجاد تغییرات در شرکت ، باید درخواست تغییرات را به اداره ثبت شرکت‌ها ارائه کنید. از تغییرات قابل اعمال می‌توان به تغییر نام، نشانی، هیات مدیره، سال مالی، سرمایه سهمی، دارندگان حق امضا و… اشاره کرد.