تلفن تماس : 61 82 61 88 (9821+)

فرایند اخذ رتبه

فرایند اخذ رتبه

شرکت های عمرانی از نظر نوع رتبه به سه دسته تقسیم میشوند:

شرکت هایی که به آنها پیمانکار اطلاق میشود و دسته ی دوم به عنوان شرکت های مهندسین مشاور شناخته میشوند و دسته ی سوم که ترکیب دو دسته فوق می باشد شرکت های مشاوره طرح و ساخت (EPC) می باشند.

شرکتهای پیمانکاری قادر به دریافت رتبه هایی از ۵ تا ۱ و شرکتهای مهندسین مشاور و طرح و ساخت رتبه هایی از ۳ تا ۱ هستند .به منظور رتبه بندی شرکت های پیمانکاری نیروی مهندسی یکی از معیارهای اصلی رتبه بندی محسوب میشود. اما در شرکت های مشاور علاوه بر مهندسین امکانات سخت افزاری و نرم افزاری نیز در نظر گرفته میشوند.

نهایتا در راستای ارتقا رتبه بندی هم لازم بذکر است مبلغ مراودات مالی ۳ سال اخیر شرکت و اظهار نامه های مالیاتی بسیار حائز اهمیت است.

جهت اخذ رتبه نخستین قدم ثبت یک شرکت است برای یک شرکت که فرضا تازه تاسیس شده و هیچ سوابق کاری ندارد حداکثر می‌توان تقاضای رتبه ۵ پیمانکاری و یا سه مشاور داد که این تقاضا میتواند در دو رشته یا یک رشته باشد.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به شرکتهای پیمانکاری در ۱۱رشته مختلف گواهی صلاحیت اعطا میکند که عبارتند از:

۱- ساختمان و ابنیه

۲- راه و باند

۳- حمل ونقل

۴- تاسیسات

۵- کشاورزی

۶- آب و فاضلاب

۷- مرمت آثارباستانی

۸- کاوش‌های زمینی

۹- ارتباطات

۱۰-نفت و گاز

۱۱- نیرو (برق)

 برای اخذ رتبه ۵ درهریک از رشته‌ها اعم ازرشته ساختمان، راه یا غیره شرایط ذیل باید فراهم باشد:

  • داشتن یک شرکت (با مسئولیت محدود یا سهامی خاص)
  • دو سوم اعضاء هیئت مدیره شرکت باید حتما لیسانس (مندرج در آیین نامه) باشند.
  • درهیئت مدیره شرکت حتما باید دونفر دارای مدرک مهندس حضور داشته باشند که حداقل یک نفر ازآنها دارای سه سال سابقه کار مستند به بیمه در رشته مورد تقاضا باشد ومهندس فوق بتواند سوابق بیمه وکارخود را کتبا” ارائه دهد.
  • چنانچه یک شرکت برای رتبه ۵ تقاضا می‌دهد مجازاست حداکثر در دوشاخه مختلف مثلا راه و ابنیه تقاضا دهد ولی چنانچه تقاضا در دوشاخه باشد باید هردونفر مهندس فوق الذکر دارای سابقه کار و بیمه باشند ولی چنانچه تقاضا در یک رشته باشد فقط یکی ازمهندسین نیازاست که دارای ۳ سال سابقه باشد و دیگری می تواند بدون سابقه باشد.
  • برای اینکه بتوان رتبه ۵ را به ۴ ارتقاء داد شرکت باید به مقدارحدنصاب لازم متناسب با هررشته قرارداد انجام شده در رشته مورد تقاضا ارائه دهد.