تلفن تماس : 61 82 61 88 (9821+)

قانون مالیات مستقیم

 

باب اول – اشخاص مشمول مالیات

باب دوم –

باب سوم – مالیات بردرآمد

باب چهارم – در مقررات مختلفه

باب پنجم – سازمان تشخیص ومراجع مالیاتی

 

برای مشاهده قوانین مالیات مستقیم میتوانید با کلیک روی دکمه زیر ، فایل PDF مربوطه را دانلود نمایید…

 

قانون مالیات مستقیم