تلفن تماس : 61 82 61 88 (9821+)

مدارک مورد نیاز برای ثبت علامت تجاری

مدارک مورد نیاز برای ثبت علامت تجاری توسط شخص حقوقی

 1. ارائه پروانه بهره برداری یا مجوز تولید یا پروانه کسب برابر اصل شده
 2. تصویر اولین روزنامه رسمی شرکت (آگهی تاسیس) و روزنامه رسمی آخرین تغییرات هیات مدیره شرکت (دوره آن منقضی نشده باشد)
 3. تصویر برابر اصل شده شناسنامه و کارت ملی دارندگان حق امضای اوراق بهادار شرکت
 4. کارت بازرگانی برابر اصل شده شناسنامه شخص حقوقی (در صورتیکه علامت مورد نظر لاتین باشد)
 5. تصویر علامت مورد نظر به ابعاد ۶*۶ سانتیمتر به تعداد ۱۲ عدد و توضیح در خصوص علامت و توصیف
 6. امضای وکالت نامه توسط دارندگان حق امضای مجاز اوراق بهادار و مهر شرکت

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت علامت تجاری برای اشخاص حقیقی

 1. تصویر برابر اصل شده شناسنامه و کارت ملی
 2. ارائه پروانه بهره برداری یا مجوز تولید یا پروانه کسب برابر اصل شده یا نامه ایی از واحد یا صنف مربوطه مبنی بر ارائه خدمات جهت اداره ثبت علائم تجاری
 3. تصویر علامت مورد نظر به ابعاد ۶*۶ سانتیمتر به تعداد ۱۲ عدد و توضیح در برگی جداگانه درخصوص علامت و توصیف آن و مستند نام مورد نظر از فرهنگ لغت
 4. کارت بازرگانی بنام شخص دارنده جواز (در صورتیکه علامت مورد نظر لاتین و یا غیر فارسی باشد)
 5. امضای وکالت نامه