تلفن تماس : 61 82 61 88 (9821+)

مدارک مورد نیاز جهت تغییرات در شرکتها یا موسسات

 

  • کپی روزنامه رسمی تاسیس
  • کپی روزنامه های تغییرات
  • کپی شرکتنامه پشت و رو(در مسئولیت محدود)
  • کپی تقاضانامه پشت و رو(در موسسه)
  • کپی اظهارنامه پشت رو(در سهامی خاص)
  • کپی شناسنامه و کارت ملی (تمامی اعضا و شرکا)
  • کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی اشخاص ورودی جدید
  • اصل مدارک شناسایی اشخاص خروجی و حضور جهت امضا و اثر انگشت در اداره ثبت شرکتها
  • در صورت تغییر آدرس شرکت، آدرس محل جدید و کدپستی۱۰رقمی (تغییر آدرس فقط مناطق ۲۰ گانه تهران و محدوده هایی که مربوط به اداره ثبت شرکتهای تهران می باشد را در بر می گیرد.
  • در صورت انحلال شرکت حضور و امضای تمامی اعضای هیات مدیره الزامی است.